Διεξαγωγή e-σεμιναρίου για το Bitcoin (μέσω Internet 23-24/5/2022)