Τα «Ιατρικά Ανάλεκτα» είναι τριμηνιαία έκδοση των νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Συντάσσεται από τους ιατρούς των νοσοκομείων με τη μορφή θεματικών ενοτήτων για ζητήματα αυστηρά ιατρικού ενδιαφέροντος.

Η Media2day Εκδοτική έχει την ευθύνη για την παραγωγή του περιοδικού και την παράδοση άρτιου αποτελέσματος.