Ανάπτυξη λογισμικού

Εξειδικευμένες online εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων

Η ενσωμάτωση στη Media2Day μίας ομάδας προγραμματιστών και developers δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία όχι μόνο να αξιοποιεί το περιεχόμενό της μέσα από high-end εφαρμογές, αλλά και να υλοποιεί websites για τρίτους (σχεδιασμός και κατασκευή).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα websites του Μαιευτηρίου Λητώ, της Y-Logimed και της MIG Real Estate.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία ιστοσελίδων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, κυρίως όμως στους τομείς της οικονομίας και της υγείας.