Το περιοδικό του ομίλου Ευρωκλινική Αθηνών

Το περιοδικό Medilife της Ευρωκλινικής κυκλοφορεί αδιαλείπτως τα τελευταία 15 χρόνια. Απευθύνεται σε ένα δυναμικό κοινό ηλικίας 30 - 65 ετών αλλά και σε γονείς, για να δώσει έγκυρες πληροφορίες από τους ιατρούς της Ευρωκλινικής και της Ευρωκλινικής Παίδων. Διανέμεται στον καθέναν (ασθενή - επισκέπτη - συνοδό), που βρίσκεται στον χώρο της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων και αποστέλλεται σε 23.000 συνδρομητές και σε 2.500 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Επίσης, είναι διαθέσιμο στο site της Ευρωκλινικής, το οποίο επισκέπτονται 9.000 άτομα ημερησίως. Κυκλοφορεί 2 φορές τον χρόνο και θεωρείται ένα αποτελεσματικό μέσο προβολής.