Εισαγωγή στον κόσμο των επενδύσεων

Το Stocklearning έχει ως σκοπό του να καλύψει την ανάγκη του Έλληνα επενδυτή για ορθολογική γνώση σε ό,τι αφορά τις χρηματιστηριακές επενδύσεις. Περιλαμβάνει ενότητες μαθημάτων και «τεστ», καθώς και ενότητες νομικών, φορολογικών και άλλων θεμάτων, επιχειρώντας να δώσει μια κατατοπιστική εικόνα για όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Σκοπός του δεν είναι να παροτρύνει τους επισκέπτες του να αγοράσουν ή να πουλήσουν τη μετοχή της Χ εταιρίας, αλλά να τους βοηθήσει να αξιολογούν μόνοι τους τις εταιρίες και να λαμβάνουν αποφάσεις για τη στρατηγική τους. Το Stocklearning αν και καλύπτει πολλές από τις πτυχές των μετοχικών επενδύσεων και της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, δεν αποτελεί παρά μόνο την εισαγωγή στο κόσμο των επενδύσεων. Κύριος άξονας ύπαρξης και λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση.