Παροχή Περιεχομένου

Πέρα από την ανάπτυξη των δικών της τίτλων, η Media2Day, χάρη στο δίκτυο ειδικευμένων δημοσιογράφων που απαρτίζουν το δυναμικό της, είναι σε θέση να παρέχει περιεχόμενο σε ενδιαφερόμενα τρίτα μέσα, online και offline. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία τροφοδοτεί με οικονομικές ειδήσεις websites τραπεζικών ιδρυμάτων και παρόχων οικονομικών πληροφοριών (ενδεικτικά παραδείγματα: Globalsoft, HSBC, Alpha Finance, IBG). Επιπλέον, αναλαμβάνει την κάλυψη ιατρικών θεμάτων και νέων από τον τομέα της υγείας για websites νοσοκομείων και μαιευτηρίων. Περιεχόμενο παρέχει ακόμη σε έντυπες εκδόσεις και περιοδικά, εστιάζοντας στους τομείς της διασκέδασης και της υγείας.

Site Development

Η ενσωμάτωση στη Media2Day μίας ομάδας προγραμματιστών και developers δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία όχι μόνο να αξιοποιεί το περιεχόμενό της μέσα από high-end εφαρμογές, αλλά και να υλοποιεί websites για τρίτους (σχεδιασμός και κατασκευή). Ενδεικτικά αναφέρονται τα websites του Μαιευτηρίου Λητώ, της Y-Logimed και της MIG Real Estate.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία ιστοσελίδων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, κυρίως όμως στους τομείς της οικονομίας και της υγείας.